Kielenhuolto

Palveluiden laadun lisäksi on tärkeää huolehtia markkinointiviestinnästä. Nettisivujen, esitteiden ja sosiaalisen median julkaisujen kieliasulla on suuri merkitys. Sujuva kielisasu antaa ammattimaisen ja luotettavan mielikuvan.

Laadukas kieliasu auttaa erottumaan myönteisesti. Kun markkinointiviestintä on selkeää ja sujuvaa, asiakas saa myös palvelun laadusta paremman kuvan. Markkinointiviesti menee paremmin perille ja johtaa tilaukseen.

Kehno kieliasu puolestaan voi antaa yrityksestä epäammattimaisen kuvan ja pahimmassa tapauksessa jopa karkottaa asiakkaat.

”Oikoluen ja tarkistan tekstisi, korjaan kirjoitusvirheet ja poistan kieli- ja käännöskukkaset sekä luon tekstillesi selkeän ja huolitellun ilmeen. Laitetaanhan yhdessä tekstinne kuntoon!”

Valitse alla olevista tuotteista sopivin. Jos et ole varma, mikä palvelu juuri teille olisi soveltuvin, ota yhteyttä. Voit lähettää tekstin sähköpostilla ja keskustellaan yhdessä. Annan hinta-arvion etukäteen ja aikataulu sovitaan yhdessä.

Oikoluku

Oikoluku sisältää kirjoitus- ja kielioppivirheiden, yksikön ja monikon sekä pilkkujen ja yhdyssanojen korjauksen. Jos teksti on rakenteellisesti kunnossa ja siinä on lähinnä pienehköjä kirjoitus- ja kielioppivirheitä, oikoluku yleensä riittää.

Oikoluvun avulla voidaan varmistua myös siitä, ettei taitettuun tekstiin jää tavutusvirheitä.

Hinta: 300 sanaa (noin yksi A4) sisältävän tekstin oikoluku 15 euroa, sis. alv 24 %.

Editointi, kielentarkistus, tekstintarkistus

Kielentarkistukseen kuuluvat oikoluvun lisäksi tekstin luettavuuteen vaikuttavat korjaukset ja parannukset. Tekstiä sujuvoitetaan oikoluvun lisäksi muuttamalla kappalejakoa, sanajärjestystä, lauserakenteita ja ilmaisutapaa. Lisäksi tarkistetaan esim. otsikoinnin onnistuminen sekä tekstin yhtenevä ja sujuva tyyli alusta loppuun.

Käännöstekstien kielenhuollossa kiinnitetään huomiota myös vieraan kielen mukaisiin lauserakenteisiin ja ilmaisutapoihin ja muutetaan ne suomen kielen mukaisiksi.

Hinta: 300 sanaa (noin yksi A4) sisältävän tekstin kielentarkistus 25 euroa, sis. alv 24 %.

Kielenhuolto

Kielenhuolto on oikolukua ja kielentarkistusta laajempi käsite. Teksti käydään läpi ja korjataan yhtä perusteellisesti kuin kielentarkistuksessa, mutta tekstissä esiintyviä toistuvia virheitä tarkastellaan asiakkaan kanssa tarkemmin hänen toiveidensa mukaisesti.

Hinta: 300 sanaa (noin yksi A4) sisältävän tekstin kielenhuolto palautteineen 35 euroa, sis. alv 24 %.

”Kaipaatko nettisivuille, some-päivityksiin tai markkinointiesitteisiin kirjoitus- ja kielioppivirheiden karsimista, tekstin sujuvoittamista tai perusteellista kielentarkistusta? Vai aiheuttaako tekstin tuottaminen päänvaivaa? Tarvittaessa suunnittelen ja laadin koko tekstin puolestasi.
Lue lisää sivulta sisällöntuotanto.
Laitetaan yhdessä tekstit kuntoon!

Valitse oma kielenhuoltopakettisi ja ota yheyttä!